AHLCON PUBLIC SCHOOL, MAYUR VIHAR-I, DELHI-91

                                          PREFECTORIAL BOARD (PRIMARY WING)

                                                                           SESSION-2016-17

26th April 2016

 

 

 

APPOINTMENT / HOUSE

 

DHRUV

 

EKLAVYA   

 

PRAHALD

 

SHRAVAN

 

PREFECT

 

CAPTAIN

 

VICE PREFECT

 

VICE CAPTAIN

 

PREFECT CO-ORDINATORS 1.

                                                 2.

 

CAPTAIN CO-ORDINATOR 1. 

                                               2.

 

 

Ishanvi Sharma V-C

 

Arnav Atri V-E

 

Shreya Pandey V-E

 

Naysha Dwivedi V-B

 

Disha Garg V-D

Kusha Aggarwal V-C

 

 

Ikshita Salhotra V-E

Janya Garg V-C

 

Ashwika Amit V-D

 

Sumi Vyas V-A

 

Tavishi Devrani V-B

 

Gauri Pant V-C

 

Anant Jain V-B

Neeyati Jain V-E

 

 

Ishant Aggarwal V-E

Vanshika Sethi V-C

 

 

Palak Jain V-E

 

Addhyayan Dhanoy V-C

 

Aisha Akhtar V-D

 

Kartik Juneja V-A

 

Prapti Gupta V-E

Aarushi Jindal V-D

 

 

Aman Choudhary V-E

Advika Sharma V-A

 

 

Madhav Raman V-C

 

Srisht Batra V-A

 

Avishi Rohila V-D

 

Suryansh Betala V-B

 

Anoushka Choudhary V-D

Siddhi Shankar V-D

 

 

Pranav Goswami V-D

Akshita Gulati V-B